Oppstart av organisert trening

Postet av IK Hind den 28. Apr 2020

Løpebanen på Stangnes idrettspark er snart snøfri, og IK Hind vil derfor forsøke å starte opp med organisert trening. Vi gleder oss til å få dekke under skoene igjen!

Klubben følger NIF og NFIFs idrettsspesifikke koronavettregler, som innebærer bla. følgende:

 • Hvert parti trener i grupper med avstand minimum 10 meter mellom gruppene. Hver gruppe har maksimalt 4 utøvere, 
 • Hver gruppe skal følges av en ansvarlig foresatt som sørger for at aktiviteten utøves med nødvendig avstand, samt håndterer eventuelt utstyr før, under og etter trening.
  • Ved kasttrening skal hver utøver disponere hvert sitt kastredskap under treningsøkten,
  • Startblokker og hekker skal kun håndteres av én person under trening. 
  • I høyde/stav skal matten dekkes av presenning som benyttes av kun én person.
  • Alt utstyr skal desinfiseres før og etter bruk.
  • Lengdegrop er vurdert til å ikke ha smitterisiko.
 • Toaletter/lokaler er stengt.

Dette betyr at klubben er helt avhengig av at foresatte stiller seg tilgjengelige for å være gruppeansvarlige under treningene. Vi vil organisere dette via Spond, der antallet foresatte som bekrefter deltakelse vil avgjøre hvor mange utøvere som kan delta på hver trening.

Merk: Kommunen har avgjort at anlegget vil være reservert for IK Hind i oppsatte treningstider. Dette innebærer at mosjonister og andre ikke kan benytte banen når utøvere fra IK Hind benytter banen, uavhengig av antall og hvor stor del av banen som benyttes. Det vil bli satt opp skilting for å markere at banen er opptatt.


0 Kommentar

Ny dato for årsmøtet

Postet av IK Hind den 23. Apr 2020

Kjære medlemmer og foresatte i IK Hind

Det er satt ny dato for årsmøte for IK Hind tirsdag 19.mai 2020..
Årsmøtet avholdes digitalt som nettmøte på Teams kl 19:30 - 21:00. Pålogging via nett eller app på denne linken.

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest fredag 1. mai og sendes til post@hind.no.

Leder av valgkomitéen er Svein Ove Tovik. Eventuelle innspill ang. valg sendes direkte til valgkomitéens leder: sotovik@hotmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden under «Klubben» - «Administrative dokumenter», en uke før årsmøtet.

Alle som har vært medlem av IK Hind i minst én måned ved årsmøtets dato, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.  

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i IK Hind


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline