Årsmøte utsatt

Postet av IK Hind den 16. Mar 2020


NIF anbefaler at alle idrettslag som ikke har avholdt årsmøte usetter dette. IK Hind har 16.06.2020 gjort styrevedtak om å utsette årsmøtet inntil videre.

----------------------------------------------------------------------------------

Kjære medlemmer og foresatte i IK Hind

Det innkalles til årsmøte for IK Hind torsdag 26. mars 2020..
Årsmøtet avholdes i klubblokalene på Stangnes idrettspark kl 19:30 - 21:00.

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 10. mars og sendes til post@hind.no.

Leder av valgkomitéen er Svein Ove Tovik. Eventuelle innspill ang. valg sendes direkte til valgkomitéens leder: sotovik@hotmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden under «Klubben» - «Administrative dokumenter», en uke før årsmøtet.

Alle som har vært medlem av IK Hind i minst én måned ved årsmøtets dato, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.  

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i IK Hind


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.