Kontingent/treningsavgift 2022


Treningsavgifter og kontingent vil for sesongen bli fakturert som følger:


Medlemskontingent er lik for alle medlemmer, og er kr 200,- per år. Kontingenten er fast, uansett når man blir medlem i løpet av året. For eksisterende medlemmer faktureres kontingenten i januar,


Treningsavgiftene varierer fra gruppe til gruppe, etter alder og tilbud. Det gis ikke søskenmoderasjon for treningsavgiftene.

Treningsavgiften faktureres halvårlig og vil bli fakturert i  i januar og august/september.


Treningsavgifter vedtatt av styret:

Treningsavgifter 2020

Barnegruppe (5 - 8 år)
350,-/halvår
Mellomgruppe (9 – 12 år)450,-/halvår
Ungdomsgruppe (fra 13 år)650,-/hålvår
Juniorgruppe (15+)650,-/hålvår


Egenandel til stevner og samlinger 


Egenandel til regionale stevner 200,- til 400 ,- 

For øvrige samlinger og stevner, se klubbhåndboka,

Klubben dekker startkontingent på alle banestevner der utøverne stiller i Hinds klubbtøy.


Ved spørsmål - kontakt medlemsansvarlig på medlem@hind.no.


OBS! Viktig info om fakturautsendelse for kontingent og treningsavgift:

Klubben er prisgitt de mulighetene og begrensningene som ligger i idrettens systemer. Dette innebærer at hvert medlem vil motta én epost pr faktura til ALLE de registrerte epostadressene i MinIdrett. Det vil derved dessverre genereres en del eposter, men se på de vedlagte fakturaer hva den gjelder. Eksempel: du/dere har to barn i klubben. Barna er registrert med epostadressene til begge foreldre. Hver forelder vil da motta likelydende eposter. To gjelder treningsavgift, som betales per barn. To eposter gjeldermedlemskontingent.

Faktura vil også vises i MinIdrett under hvert medlems profil.

Om en eller begge foreldre ønsker stemmerett på årsmøte må disse være medlemmer.