Styret

Mette Stattin

Rolle: Leder
Tlf:90 59 56 93

Epost: mette@hind.no

Mike Sheath

Roller: Nestleder

Medlem Arrangementskomite

Trener

Epost: mike@hind.no

Robert Sheath

Rolle: Utøverrepresentant

Beate Monsen

Roller: Varamedlem