ALLE BARN SKAL INKLUDERES!

Solidaritetsfondet har som formål å gi barn og ungdom som er medlemmer i IK Hind mulighet til å delta på aktiviteter som en ellers ikke ville kunne delta på grunnet private økonomiske forhold. Ingen skal kjenne på at de ikke kan delta i klubbens aktiviteter.

Soldaritetsfondet er til for at også disse barna skal få muligheten til å være med, og du kan søke om støtte på vegne av deg selv, dine barn eller andre.

Vedtektene for solidaritetsfondet finner du her.