Innkalling til årsmøte

Postet av IK Hind den 8. Feb 2022

Kjære medlemmer og foresatte i IK Hind. 

Det innkalles til årsmøte for IK Hind tirsdag 22. mars 2021.
Årsmøtet avholdes på Seljestad ungdomsskole kl 19:00 - 20:30.

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest  fredag 4. mars og sendes til post@hind.no.

Leder av valgkomitéen er Svein Ove Tovik. Eventuelle innspill ang. valg sendes direkte til valgkomitéens leder: sotovik@hotmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden under «Klubben» - «Administrative dokumenter», en uke før årsmøtet.

Alle som har vært medlem av IK Hind i minst én måned ved årsmøtets dato, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.  

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i IK HindKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.