Skal dere på stevne?

IK Hind betaler alle påmeldinger til stevner som klubbens medlemmer deltar på. Kriterier for dekning av påmeldingsavgift er beskrevet i klubbhåndboka. Merk at utøvere må stille i klubbtøy i alle konkurranser.

Til alle stevner i Troms og nordre Nordland vil klubben sette opp mulighet for samkjøring ved behov. Dersom det er lang reisevei vil vi også arrangere overnatting på skole/barnehage/idrettshall. Vi er avhengige av at foresatte stiller opp med kjøring og som reiseledere for at dette skal kunne gjennomføres. Det må alltid være minst to reiseledere ved overnatting. Klubben fakturerer en symbolsk egenandel for reise og overnatting.

Her er litt nyttig info for utøvere og foresatte om hva som skjer på et stevne.