Lisens

Alle utøvere som deltar på trening med IK Hind skal løse helårslisens fra det året de fyller 13. Lisens dekker skade på trening og i konkurranse.

Lisens kan kun kjøpes via NFFs sider.