Om Festspill-lekene

  1. IK Hind bruker idrettens databaser ifm medlemsregistrering, påmelding til stevner og håndtering av arrangement. Disse er Sportsadmin, MinIdrett og KlubbAdmin. Alle disse er knyttet sammen, og følger personvernreglene for Norges Idrettsforbund. Det henvises til de enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger i idrettens databaser. 
  2. IK Hind publiserer informasjon og nyheter om klubben, idrettslige arrangement, treninger, samlinger mv på sin nettside www.hind.no og på sine Facebooksider www.facebook.com/idrettsklubbenhind og tilhørende lukkede Facebookgrupper. På disse sidene kan IK Hind publisere situasjonsbilder fra trening og konkurranse i regi av klubben, iht. Datatilsynets retningslinjer om deling av bilder og NIFs retningslinjer for publisering av bilder og film. Medlemmer som ønsker å reservere seg fra dette må signere samtykkeerklæring og sende denne til medlemsansvarlig: medlem@hind.no
  3. Sportslige resultater publiseres i elektronisk statistikk på www.friidrett.no etter alle godkjente stevner som arrangeres, for alle deltagere fra 13 år. Vi henviser til gjeldende regler for håndtering av personopplysninger i Norges Friidrettsforbund
  4. IK Hind følger lovpålagte bestemmelser ihht krav om politiattest for trenere og styremedlemmer mv. IK Hind lagrer ingen opplysninger som kommer frem av politiattester annet enn at den faktisk er vist frem. 
  5. Utover ovennevnte punkt lagrer og håndterer ikke IK Hind personopplysninger.
  6. Medlemmer som ønsker å få innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos IK Hind kan ta kontakt med medlemsansvarlig. Det må påregnes 4 uker behandlingstid på slike forespørsler.

Ansvar

Vi gjør vårt beste for å sikre at opplysningene på denne hjemmesiden er fullstendige, korrekte og ajourførte, og at eventuelle feil korrigeres. Men vi kan ikke gi garanti for at alle opplysninger til enhver tid er oppdatert, nøyaktige, fullstendige osv. IK Hind kan heller ikke på noen måte gjøres erstatningsansvarlig for den informasjon som finnes på sidene - heller ikke om denne informasjonen mot forventning skulle være ukorrekt.

IK Hind kan ikke pålegges ansvar for skader eller tap som måtte oppstå direkte eller indirekte som følge av bruken av denne hjemmesiden. Det gjelder også eventuelle datavirus forårsaket av nedlastinger eller ved datainnbrudd hos blogger.com eller relaterte sider, eller sider det er linket til.

 IK Hind sjekker alle linker som det linkes til. Vi fraskriver oss dog ansvaret for innholdet på de nettsider og eksterne dokumenter vi linker til. Anvendelsen skjer på brukerens eget ansvar.Levert av IdrettenOnline